Pomůcky podle dovednosti

Kategorie POMŮCKY PODLE DOVEDNOSTI obsahuje pečlivě vybrané pomůcky a materiály určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pomůcky jsou rozděleny do několika oblastí učení a rozvoje:

  • Písmenka, abeceda, čtení, ČJ: Zaměřuje se na znalost abecedy, rozvoj čtenářských dovedností, výuku českého jazyka a pravopisu
  • Počítání do 20 a matematika: Nabízí pomůcky pro základní předmatematické dovednosti, poznávání čísel a množství, základy počítání a jednoduchých matematických operací.
  • Angličtina: Podporuje základy anglického jazyka, rozvoj slovní zásoby a jednoduchou komunikaci.
  • Barvy, tvary a zrakové vnímání: Rozvíjí schopnost rozpoznávat barvy, tvary a zlepšuje zrakové vnímání.
  • Orientace v prostoru a čase: Pomáhá dětem lépe se orientovat v prostoru a čase, rozvíjí jejich prostorové vnímání a pochopení časových pojmů.
  • Běžné denní činnosti: Učí děti zvládat běžné denní činnosti a podporuje jejich samostatnost.
  • Emoční inteligence: Zaměřuje se na rozvoj schopnosti rozpoznávat a vyjadřovat emoce, empatii a sociální dovednosti.
  • Smysly: Podporuje rozvoj smyslového vnímání.
  • Grafomotorika: Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, uvolňování ruky, nácvik úchopu a nácvik psaní.
  • Logopedie: Podporuje rozvoj řečových dovedností, výslovnosti hlásek, obohacení slovní zásoby. 

 

Pomůcky mají jasný cíl - podporu a stimulaci v konkrétních oblastech, pomoc při celkovém rozvoji dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Stránka 1 z 10 - 173 položek celkem

Další produkty

Stránka 1 z 10 - 173 položek celkem