Struktura a vizualizace času pomocí obrázkového režimu dne

Co budu dělat? Kdy to budu dělat? Odpovědi za tyto otázky potřebují znát všichni. Většina lidí si zapisuje důležité informace do diáře. Ale jak dítěti s poruchou autistického spektra, které má potíže s porozuměním řeči, předat složitější sdělení o programu dne?

Velkým pomocníkem je vizualizace – převedení slova do obrázku.

Seřazenými obrázky činností sdělujeme dítěti složitější informace – nejprve si umyješ ruce, pak bude oběd a až potom půjdeme do parku. Dítě již nebude stresováno nepředvídatelnými verbálními pokyny, ale bude dopředu vědět, co a kdy se bude dít.

Tento časový přehled činností pomáhá snížit nepřiměřené reakce (vztek, agrese, negativismus) a dodá dítěti potřebnou jistotu a pocit bezpečí.

Vhodnou pomůckou vizualizace času jsou tabule pro denní nebo týdenní režim a karty s obrázky běžných činností.

Velmi důležité, pro dítě s autismem, je také vědět, jak dlouho určitá činnost potrvá. U starších dětí lze použít například papírové hodiny, na kterých můžete čas jednoduše a přesně znázornit. Ale co pomáhá malým dětem, které zatím neumí poznávat hodiny? Použít lze vše, co názorně představuje určitý časový úsek – například kuchyňská minutka nebo přesýpací hodiny.

 

                                                                tabule-pro-denni-rezim-1