Nabídka služeb MIKASA z.s. Ostrava

Nabídka služeb MIKASA z.s. Ostrava

Více informací na http://www.mikasa-detem.cz/.

 

Máte podezření na autismus u Vašeho dítěte nebo blízkého? Nebo již máte diagnózu? Nevíte si rady, nevíte kudy kam?

1. Služba „Průvodcovství rodin s dětmi s autismem“ je tady pro Vás!

Cílem projektu je poskytovat podporu a průvodcovství rodinám v těžkých životních situacích způsobených podezřením na poruchu autistického spektra či diagnostikováním autismu u jejich dítěte, které jsou často doprovázeny obavami, pocity viny apod.

Pomáháme rodinám zorientovat se v dané situaci - poskytujeme kontakty na odborníky pracujícími s dětmi s PAS (psychology, psychiatry, pediatry aj.) a dostupné služby či aktivity, které mohou rodiče i děti využít. Pomáháme v otázkách „Jak žít život s dítětem s odlišnými potřebami a vnímáním světa,“ jak podpořit komunikaci s dítětem, jak podpořit komunikaci s odborníky pracujícími s dítětem (učitelé, asistenti pedagoga, lékaři apod.). Služba je nabízena zdarma v rámci celého MS kraje.

 

Mám autismus a chci mít kamarády… chci se naučit…“

2. Sociální rehabilitace MIKASA pro osoby s poruchami autistického spektra (vysokofunkční autismus a Aspergerův syndrom) od 7 let

Cílem poskytované sociální služby sociální rehabilitace je individuální podpora klientů v rozvoji specifických schopností a dovedností, posilování a nacvičování vhodných návyků potřebných pro běžný samostatný život. Jedná se např. o nácviky nakupování, cestování, administrativních dovedností, pracovních návyků apod.

Tyto nácviky jsou prováděny v bezpečném prostředí tréninkových místností a později v přirozeném prostředí, kde poradce spolu s klientem procvičují získané dovednosti a schopnosti. Součástí terénní formy práce s klientem je také podpora klienta při pohovorech, jednáních na úřadech apod.

 

Přál bych si, aby moje dítě mohlo docházet někam, kde se o něj postarají a naučí ho novým dovednostem…“

3. MIKASA denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby od 16 let do 45 let s kombinovaným postižením, více vadami, autismem a problémovým chováním

Posláním stacionáře je pomáhat a podporovat klienta v situaci, kdy opustí školu či jiné zařízení, pobývá dlouho doma s pečující osobou, a to ve zvládání běžných činností (hygiena, jídlo, pití, úklid, nákup, vaření, kultura, společnost) a pomáhat a podporovat klienta v integrování do společnosti (společné procházky, doprovody na nákupy, výlety, kulturní akce apod.). Nabízíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (rozvoj paměti, vědomostí, senzorických a motorických dovedností prostřednictvím her, výtvarných a pracovních činností a také speciálně určených pomůcek), sociálně terapeutické činnosti, dále canisterapii, dramaterapii, fyzioterapii, a pobyt ve Snoezelenové místnosti.Mám autismus, jsem doma, chci být samostatnější… chci žít ve společnosti…“

4. Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem pro osoby s poruchou autistického spektra (středněfunkční a vysokofunkční autismus a Aspergerův syndrom) od 16 let

Hlavním cílem této služby je zlepšování sociálních dovedností klienta, a tím zvýšení jeho schopnosti podílet se na fungování společnosti. Aktivity jsou zaměřeny na oblast společenského chování, komunikace a partnerského soužití, práva a zaměstnávání. Služba nabízí podporu ve výkonu běžných aktivit v rámci života (práce na PC, nakupování, návštěva restaurace, kulturních akcí atd.) a také podporu zaměstnávání a dalšího vzdělávání, která zahrnuje například nácviky v oblasti hledání zaměstnání, komunikace se zaměstnavatelem a další. Pracovníci dojíždějí do jednotlivých měst v rámci MS kraje a veškeré aktivity tak probíhají v místě, ve kterém se účastník běžně pohybuje.Chtěl/a bych svému dítěti lépe rozumět… chtěl/a bych vědět, jak to mají jiní rodiče dětí s autismem…“

5. Podpůrné rodičovské skupiny rodičů dětí s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem

MIKASA Ostrava nabízí rodičům jedinečnou možnost scházet se pravidelně s rodiči se stejnými nebo podobnými radostmi i starostmi, možnost vytvořit skupinu se vzájemnou důvěrou, prožít chvíle porozumění a odpočinku a to se zajištěním programu pro vaše děti v průběhu setkání. V rámci setkávání podpůrných rodičovských skupin můžete získat náhled na svou situaci, rady rodičů (pečujících) ostatních dětí s autismem na základě jejich vlastních zkušeností, pomoc a podporu skupiny a také případné náhledy odborných průvodců. Průvodci rodičovskými skupinami jsou certifikovaní terapeuté.6. Sportovní kroužek pro děti a mladé lidi s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem

MIKASA ve spolupráci s Nadací Agrofert nabízí sportovní aktivity, které jsou zaměřené na všestranný rozvoj pohybových schopností. Děti a mládež si vytvoří pozitivní přístup k aktivnímu pohybu a sportu, najdou si nové kamarády, naučí se spolupracovat a ještě si u toho užijí spoustu zábavy. Sportovní kroužek vedou dva lektoři a dva asistenti, kteří se postarají o zábavu a také o bezpečnost. Více informací na Facebooku MIKASA z.s.