Jak usnadnit dětem nástup do školy?

Mnohým potížím ve škole je možné předejít nácvikem správných dovedností již v předškolním věku.

Po nástupu do školy se mnoho dětí zbytečně potýká s problémy v oblasti čtení nebo psaní. Potíže mají obzvlášť ty děti, které nastupují do ZŠ s vadami řeči, nedostatečnou jemnou motorikou nebo slabým sluchovým a zrakovým vnímáním.

Vhodným procvičováním s pomocí didaktických pomůcek je možné tyto obtíže zmírnit nebo jim zcela předejít.

K nápravě logopedických obtíží nejlépe pomůže klinický logoped a používání nejrůznějších logopedických pomůcek, které pomohou se správnou výslovností, posílí motoriku mluvidel a obohatí slovní zásobu.

Jemná motorika prstů, sluchové a zrakové vnímání a další důležité dovednosti každého dítěte je vhodné podpořit zábavnými didaktickými pomůckami již v předškolním věku. Velkou variabilitu v tomto směru nabízí strukturované učení, které respektuje individualitu každého dítěte, jeho zvláštnosti i vývojovou úroveň a proto je vhodné pro všechny děti.

Strukturované úkoly jsou zábavnou formou učení pro nejmenší děti, pro předškoláky a školáky, i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.