Dysgrafie

DYSGRAFIE

Dysgrafie je specifická porucha učení (SPU), která se naplno projeví, až po nástupu do základní školy.

Mezi základní projevy žáků s dysgrafií patří především neschopnost napodobit tvar písmene. Jejich písmo bývá křečovité, těžkopádné a neúhledné. Psaní může být výrazně pomalé. Dysgrafici mohou mít také potíže se zapamatováním tvaru písmen a proto je zaměňují – dělají časté chyby v opisech, přepisech nebo diktátech. Čím více se žák – dysgrafik soustředí na grafickou úpravu, tím méně se soustředí na pravopis.

Při jakémkoli podezření je vhodné se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde s dítětem provedou odbornou diagnostiku a doporučí vhodný postup!

Pomůcky a cvičení pro dysgrafiky

Usnadnit dětem – dysgrafikům školní docházku mohou různá cvičení a pomůcky, které zajistí, že se procvičování učiva stává zábavnějším. Učení by mělo děti bavit! S dětmi je vhodné zábavnou formou procvičovat hrubou i jemnou motoriku pomocí dřevěných pomůcek  nebo grafomotorických šablon. Dbát na správný výběr i úchop psacích potřeb by mělo být samozřejmostí. Pro některé děti mohou být úlevou např. gumovací pera, která umožňují chybu snadno vymazat a opravit. Nebude je stresovat fakt, že mají v písance nebo pracovních sešitech málo místa na řádku.

Tato specifická porucha učení není v žádném případě ovlivněna intelektem dítěte. Dysgrafie bývá velmi často spojena také s dyslexií.

U některých dysgrafiků je možné projevy poruchy správným přístupem zmírnit, až odstranit a u jiných přetrvává v určité formě, až do dospělého věku. Vše tedy záleží na včasné odborné diagnostice, závažnosti poruchy a v neposlední řadě také na přístupu pečujících osob.