Strukturované učení

Strukturované učení je metoda výchovy a vzdělávání především pro děti s autismem, která je postavena na teorii učení a chování.

Cílem této metody je snížení nedostatků a posilování silných stránek dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). Metoda strukturovaného učení respektuje vývojovou úroveň a individualitu každého dítěte i s jeho zvláštnostmi.

Nejdůležitějším pravidlem je systém práce zleva - doprava a shora - dolů (stejně jako například píšeme nebo čteme knihu).

Vizuální vnímání a myšlení je silnou stránkou většiny lidí s poruchou autistického spektra (PAS). Vizualizace upřesní verbální informace, podporuje sebevědomí a samostatnost, rozvíjí komunikační dovednosti, usnadní zvládat strukturu jednotlivých činností, času a prostoru.

Problém u dětí s poruchou autistického spektra nastává, když dojde k jakékoli nečekané situaci - změna v režimu, v programu, v prostředí atd. Nepředvídatelnost dítě velmi stresuje a důsledkem toho se může projevit nevhodné chování(vztek, agrese, negativismus, …) nebo nízké sebevědomí. Strukturalizací - jednoznačným a přehledným uspořádáním času, činností a prostředí - umožníme dítěti flexibilněji reagovat na vzniklé změny.

Jak pracovat s dítětem s poruchou autistického spektra?

Efektivní vizualizací času mohou být tabule pro denní nebo týdenní režim, na které se pomocí suchých zipů připevňují piktogramy činností. Dítě tak získá přehled co bude dělat teď a co bude následovat.

K nácviku různých znalostí a dovedností se využívají strukturované úkoly. Struktura dá vše jasně najevo. Pro dítě bude snadnější úkolu porozumět a vyřešit jej. Nejjednodušší formou jsou úkoly, které dítě plní v krabice pro strukturované učení. Sebeobsluhu a samostatnost zase pomáhají procvičit procesní schémata. Jednotlivé kroky běžných činnosti jsou znázorněny obrázkem a poskytují dítěti jakýsi návod (např. mytí zubů, mytí rukou, nakupování, návštěva lékaře apod.).

Jasné a přehledné členění prostoru umožní autistickým dětem předvídat, kde se jednotlivé činnosti vykonávají. A v případě náhlé změny může prostorová struktura přispět k lepší adaptaci na nové prostředí.

Dalším z principů strukturovaného učení je individualizace - individuálně zvolené postupy, pracovní pomůcky a prostředí, motivační prostředky a komunikace. Základním faktorem pro výběr učebních pomůcek pro strukturované učení je především vývojová a mentální úroveň každého dítěte!

Často se podaří předcházet nevhodnému chování dětí s poruchou autistického spektra právě díky funkčnímu motivačnímu systému. Správná pozitivní motivace musí přijít bezprostředně po splnění požadovaného úkolu nebo při vhodném chování, které je potřeba posilovat!

Mohlo by vás také zajímat:

Grafomotorická cvičení