Jak správně rozvíjet řeč?

Příroda to hezky zařídila... Řeč se začíná rozvíjet a formovat již od narození dítěte. Velmi důležitý je blízký kontakt s rodiči hned v prvních dnech života - s jejich hlasy a doteky.

Většina rodičů intuitivně vycítí, co má dělat a jak může s dítětem navázat kontakt. Na dítě mluví, usmívají se, komentují činnosti, které provádí, zpívají, hrají si s jeho prsty apod. Později mu nabízí hračky, které jsou něčím zajímavé – veselými barvami, různými tvary, vydávají zvuky nebo se pohybují. Dítě všechny tyto podněty vnímá a snaží se na ně reagovat.

Kolem 1. roku dítě spojuje slabiky a začíná tvořit první slůvka. Začíná jednoduše pojmenovávat činnosti ("Ham!, Bum! Pápá!"), obrázky, zvířátka, osoby a zvuky z jeho blízkosti.

Máte pochybnosti, že není vše tak, jak má být? Kdy je potřeba zpozornět?

  • Když dítě po 1. roce nerozumí řeči a jednoduchým pokynům, nesnaží se tvořit slabiky a jednoduchá slova, která by něco označovala.
  • Pokud dítě kolem 2. roku nechce komunikovat, aktivně nepoužívá okolo 50 slov, netvoří alespoň nějaké krátké věty např.: "Mama, ham!" , mluví velmi nesrozumitelně.

 

V těchto situacích je vhodné obrátit se na dětského lékaře, případně na klinického logopeda, který může pomoct s logopedickou prevencí nebo s nápravou řeči.

 

Jak naučit dítě správně vyslovovat K, L, S, Š, Č, R, Ř nebo jiné hlásky? Které pomůcky je vhodné použít pro dítě s opožděným vývojem řeči? Vhodné jsou logopedické pomůcky, které nejsou určeny pouze pro logopedy, ale také pro domácí logopedická cvičení – například pomůcky které řeší špatnou výslovnost hlásek, podporují obohacování slovní zásoby, plynulost řeči aj.

 

A co když vaše dítě nemluví vůbec? Řešením je náhradní neverbální komunikace (gesta a obrázky), která nezpomalí vývoj běžné verbální komunikace, právě naopak!

 

oromotoricka-cviceni