Grafomotorika pro děti předškolního věku

Grafomotorika je pro děti předškolního věku velmi důležitá. O tom není žádných pochyb. Proto jsme do našeho sortimentu zařadili pomůcky pro uvolňování ruky a zápěstí, nácvik správného úchopu tužky, rozvoj kreslení a celkovou přípravu na pozdější psaní ve škole.

Vhodnými pomůckami jsou dřevěné šablony s různými úrovněmi obtížnosti.

Nejjednodušší  jsou tzv. dráhové šablony, které jsou vhodné do začátku. Na dřevěné kartě formátu A5 jsou vytvořeny otvory (dráhy) pro tužku nebo pastelku v nejrůznějších tvarech - spirály, oblouky, řádky, klikatá čára, zaoblená čára aj. Úkolem dítěte je správně držet tužku, vložit ji do otvoru a nakreslit příslušnou dráhu. Dítě předškolního věku tak pocítí úspěch ze splněného úkolu, který jej bude motivovat ke splnění dalšího úkolu a tím vlastně k dalšímu a dalšímu procvičování grafomotoriky.

grafomotorika-hranata-sablona         

Šablony s vyšší obtížností jsou dřevěné karty formátu A5 s geometrickými tvary nebo obrázky - kolečko, čtverec, trojúhelník, obdélník, srdíčko, hvězda, květina, auto aj. Z tohoto množství tvarů si vybere opravdu každý. Úkolem dítěte je obkreslit na papír otvor v šabloně nebo obkreslit na papíře příslušný dřevěný tvar.

grafomotorika   

 Dřevěné šablony najdou využití jako didaktické pomůcky pro MŠ i jako zábavná pomůcka pro rozvoj předškoláků doma.

 

Uložit