Co má umět předškolák?

Co má umět předškolák?

S přípravou dítěte na školní docházku by rodiče neměli otálet. Naopak by se měli snažit začít co nejdříve. Hravé učení a úkoly pro předškoláky totiž mohou dětem při nástupu do školy mnohé ulehčit.

Je důležité, aby dítě při nástupu do první třídy bylo již samostatné a umělo se odpoutat od rodičů. Prvňáček by měl sám zvládat hygienu, zavazování tkaniček, zapínání knoflíků a zipů, správně používat příbor a měl by mít zafixovaný schopný úchop tužky tzv. špetkovým úchopem. Měl by umět napsat své jméno, poznávat základní barvy a geometrické tvary, rozeznávat pravou a levou stranu, směry (vzadu , vpředu, dole , nahoře), počítat do deseti a vyjmenovat dny v týdnu.

Procvičování těchto důležitých dovedností půjde snadno se zábavnými úkoly pro předškoláky.

U předškoláků je velmi důležitá dobře rozvinutá jemná a hrubá motorika. Jemná motorika se rozvíjí rukodělnými pracemi, jako jsou stříhání, modelování, navlékání korálků a jiné činnosti, kde jsou zapojeny především prsty. Pomoci mohou dřevěné naučné pomůcky jako např. Dřevěná provlékačka, Zavazování tkaniček nebo Skládačka s tvary.

Děti s nedostatky v oblasti jemné motoriky zvláště neschopnosti správně uchopit psací náčiní, podávají horší výkony ve škole, rychle se při psaní unaví, jejich písmo je kostrbaté a nečitelné, úroveň kreslení je nižší, a to vše pak vede k tomu, že dítě se kreslení vyhýbá a nerado píše.

Hrubá motorika se týká pohybu. Úroveň pohybových schopností dítěte v předškolním věku by měla být na takové úrovni, kdy dítě by mělo být schopno udržet rovnováhu na jedné noze, přeskočit nějaký předmět, házet a chytat míč, a mělo by umět zkoordinovat pohyb s myšlením, zrakem apod.