Grafomotorická cvičení

Správné grafomotorické dovednosti jsou důležitým předpokladem k rozvoji dětské kresby a nácviku psaní.

Grafomotorika dítěte vychází z úrovně jeho hrubé a jemné motoriky. Hrubá motorika je koordinace pohybů celého těla včetně končetin a jemná motorika je koordinace pohybů zápěstí a prstů. K rozvoji jemné motoriky napomáhají tvořivé a rukodělné práce, každodenní činnosti a manipulační hry (například stavebnice nebo puzzle).

Dětská kresba je součástí přirozeného vývoje a je pro dítě hrou a zábavou. Jestliže je grafomotorika neobratná a její vývoj je opožděný, děti se kreslení vyhýbají a tím se deficit dále prohlubuje.

Nízká úroveň grafomotorických dovedností u prvňáčků významně ovlivní jejich písmo, které bývá potom kostrbaté, neúhledné, nečitelné a s větším počtem chyb. Ruka brzy začíná bolet, prvňáček ztrácí pozornost a cítí selhání.

Tyto obtíže lze odstranit, ale lepší je jim předcházet správným grafomotorickým cvičením, které bude vaše dítě bavit!

Jak rozvíjet grafomotorické dovednosti?

Pro nejmenší děti jsou vhodným řešením dřevěné šablony, které slouží pro nácvik kreslení a uvolňování ruky. S nimi dítě získá potřebnou sebedůvěru, kterou využije při dalších cvičeních ve formě pracovních grafomotorických listů.

Stíratelné grafomotorické sešity nabízí několik variant obtížností a jsou vhodné jak pro velmi malé děti, tak děti předškolního i raného školního věku. K nácviku se používají stíratelné fixy, které lze jednoduše odstranit vlčenými ubrousky. Dítě tedy nemusí mít strach z neúspěchu.

Grafomotorická cvičení budou s těmito sešity opravdovou zábavou!