Tabule pro denní a týdenní režim jsou levnější!

Trvale nízká cena těchto pomůcek!

Vážení zákazníci,

podařilo se nám vyjednat výhodnější podmínky výroby tabulí pro denní a týdenní režim. A co to znamená pro vás? Trvalé snížení cen těchto pomůcek!

Věříme, že z toho budete mít stejně velkou radost, jako my!

Tabule pro denní a týdenní režim jsou vhodné jak pro děti s autismem nebo narušenou komunikační schopností, tak pro velmi malé děti se zdravým vývojem, které zatím nemluví. Významné činnosti dne se stanou pro dítě předvídatelné. Srozumitelné obrázky seřazeny podle časové posloupnosti usnadní pochopení verbální informace a odpoví na otázky - Co budeme dělat? nebo  Kdy to budeme dělat? Díky tomu, že dítě již nebude stresováno nepředvídatelnými a nesrozumitelnými pokyny dochází k redukci nevhodného chování jako je například vzdor, vztek, negativismus nebo agrese.

 SlevaSleva 2