Petit o.s.

Rádi bychom Vám představili občanské sdružení Petit, které pomáhá při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. 

Nabízí i speciální klávesnice a velkoplošná tlačítka, které dětem s postižením usnadňují ovládání počítačů. V současné době jejich programy využívá více než 600 institucí a rodin, které se starají o děti s postižením. V rámci vývoje a rozšiřování programů spolupracují s dalšími nevládními a neziskovými organizacemi v celé České republice.
PETIT sdružuje odborníky z oblastí vývoje software, dětské psychologie a speciální pedagogiky a využívá jejich znalostí i zkušeností pro tvorbu i aplikování počítačových programů pro děti s postižením.
Rovněž se snaží pomoci rodinám a institucím ve shánění dárců starších počítačů, které by sloužily pro rozvoj dětí s postižením. V neposlední řadě pomáhají organizacím, které mají v náplni své činnosti pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva, s problémy, které mají při užívání výpočetní techniky.

Více informací o tomto sdružení a o jejich nabídce najdete na: www.petit-os.cz .

Motto: Počítač může být pro naše handicapované spoluobčany mnohdy hlavním prostředníkem v komunikaci s okolím, pomocníkem při jejich vzdělávání, rozvíjení smyslového vnímání, paměťových a řečových schopností.