Novinka - VÝUKOVÉ ŽETONY

VÝUKOVÉ ŽETONY – úplná novinka v naší nabídce!

S didaktickými žetony si děti mohou procvičit mnoho důležitých dovedností a naučit se něco nového. Abeceda, počítání do 20 a matematika, angličtina, barvy ... Hravé učení pro nejmenší, pro předškolní děti, pro prvňáčky i děti mladšího školního věku.

bigilu

Jak můžete sady výukových žetonů používat? A jak je lze kombinovat?

Samostatná činnost dětí

  • Třízení - můžete smíchat dvě nebo tři sady žetonů a děti je budou třídit podle zadaných kritérií – podle typických vlastností, zvyků nebo charakteristik – Které dopravní prostředky jezdí po silnici a které po kolejích? Která zvířátka žijí v lese a která v ZOO? Jaké oblečení nosíme v zimě a jaké v létě? Výhodou je, že si dítě samo může zkontrolovat správnost úkolu – na zadní straně žetonu mají děti kontrolu ve formě obrázku.

  • Přiřazování - k žetonkům s obrázky zvířat budou děti přiřazovat žetony s ovocem nebo zeleninou. Které ovoce má ráda opice? Co jí slon nejraději? Další možností je např. přiřazování barev. Jakou barvu má myš? Jakou barvu mají šaty? Témata je možné mezi sebou libovolně kombinovat.

  • Využití pracovních podložek pro umístění žetonů do správných polí.

Činnost s pedagogem nebo rodičem

  • Slovní diktát - rodič nebo učitel dětem ukazuje žetony a dítě pojmenovává, co je obrázku.

  • Rozvoj pasivní slovní zásoby – Kde je jablko? Rodič pojmenuje obrázek a dítě jej vyhledá a ukáže.

  • Rozvoj aktivní slovní zásoby - Vyprávění příběhů např. o dopravních prostředcích nebo o zvířatech.

  • Hádanky pro děti – Myslím na zvíře, které má největší uši. Které to je?

  • Využití anglické abecedy - skládání slov nebo jednoduchých vět.

  • Hry s využitím pracovních podložek – možnost týmové spolupráce dětí.

 

Využití těchto výukových žetonů je široké – obtížnost zadaných úkolů je možné upravovat, přesně podle individuálních potřeb dětí. Hravé učení můžete být zábavou pro nejmenší, pro předškoláky i pro prvňáčky.

 

Výukové žetony jsou testovány v praxi - v dětském kolektivu, včetně dětí s hendikepem.